نشریۀ گردشگری و اوقات فراغت

وابسته به دانشکدۀ علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

شروع انتشار: 1392

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

ناشر: دانشگاه علم و فرهنگ

زبان نشریه: فارسی با خلاصۀ انگلیسی

داوری: دو سر ناشناس

مقالات دارای شناسۀ اختصاصی DOI

هزینۀ انتشار مقاله: رایگان

ایمیل نشریه: tlj@usc.ac.ir

 

 دوفصلنامه «گردشگری و اوقات فراغت»، به موجب تفاهم نامه منعقد شده میان دانشگاه علم و فرهنگ و انجمن علمی گردشگری ایران، از همکاری این انجمن برخوردار است.

 

این نشریه تا سال 1397 با نام «گردشگری علم و فرهنگ»  منتشر شد، سپس بر اساس مجوز شمارۀ 71915 به تاریخ 1400/6/22 نام نشریه به «گردشگری و اوقات فراغت» تغییر یافت. نشریه «گردشگری و اوقات فراغت» به عنوان تنها نشریه ای که به طور همزمان، دو حوزه مطالعاتی گردشگری و اوقات فراغت را مورد توجه قرار داده است، بر آن است تا فرصتی برای نشر یافته ها و دستاوردهای علمی پژوهشگران در دو حوزه مذکور فراهم سازد. این نشریه با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشگران ایرانی به جامعه علمی، بر آن است تا در آینده ای نزدیک با قرار گرفتن در چرخه ارزیابی و رتبه بندی نشریات وزارت علوم، و سپس با نمایه سازی خلاصه تمام نما (چکیده مبسوط) مقالات به زبان انگلیسی در پایگاه های استنادی معتبر بین المللی، و با بهره گیری از اعضای هیات تحریریه بین المللی، پذیرای مقالات سایر محققان از دیگر نقاط جهان باشد.

در حال حاضر این نشریه مقالات معتبر در محورهای ذیل را به چاپ می رساند:

 • بنیان‌های مفهومی و نظری گردشگری و اوقات فراغت
 • مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری و اوقات فراغت
 • اقتصاد در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • بازاریابی و رقابت در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • تقاضا و رفتار مصرف‌کننده در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • عرضه، زیرساخت‌­ها و تسهیلات در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • سیاست‌گذاری و حکمروایی در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • گردشگری و اوقات فراغت با رویکرد توسعۀ پایدار
 • ذی‌نفعان و حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • موضوعات جامعه‌شناختی در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • قوم‌شناسی و روان‌شناسی در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • مطالعات فرهنگی در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • خانواده و گردشگری و اوقات فراغت
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت

نشریۀ «گردشگری و اوقات فراغت»، با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند. مخاطبان این نشریه، تحت مجوز حق انتشار بین‌‎المللی  و اجازۀ دسترسی  (CC BY ۴.۰)، می‎‌توانند مطالب را نسخه‎‎‌برداری و توزیع کنند.

این نشریه از رویۀ دسترسی آزاد پیروی می‌کند و  برای دسترسی به مقالات منتشرشدۀ آن محدودیتی وجود ندارد.

دوفصلنامۀ «گردشگری و اوقات فراغت» به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از سامانۀ مشابهت‌یاب همیاب و سمیم نور استفاده می کند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، فروردین 1402 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان