اهداف و چشم انداز

نشریه «گردشگری و اوقات فراغت» به عنوان تنها نشریه ای که به طور همزمان، دو حوزه مطالعاتی گردشگری و اوقات فراغت را مورد توجه قرار داده است، بر آن است تا فرصتی برای نشر یافته ها و دستاوردهای علمی پژوهشگران در دو حوزه مذکور فراهم سازد. این نشریه با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشگران ایرانی به جامعه علمی، بر آن است تا در آینده ای نزدیک با قرار گرفتن در چرخه ارزیابی و رتبه بندی نشریات وزارت علوم، و سپس با نمایه سازی خلاصه تمام نما (چکیده مبسوط) مقالات به زبان انگلیسی در پایگاه های استنادی معتبر بین المللی، و با بهره گیری از اعضای هیات تحریریه بین المللی، پذیرای مقالات سایر محققان از دیگر نقاط جهان باشد.

در حال حاضر این نشریه مقالات معتبر در محورهای ذیل را به چاپ می رساند:

 • بنیان‌های مفهومی و نظری گردشگری و اوقات فراغت
 • مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری و اوقات فراغت
 • اقتصاد در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • بازاریابی و رقابت در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • تقاضا و رفتار مصرف‌کننده در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • عرضه، زیرساخت‌­ها و تسهیلات در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • سیاست‌گذاری و حکمروایی در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • گردشگری و اوقات فراغت با رویکرد توسعۀ پایدار
 • ذی‌نفعان و حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • موضوعات جامعه‌شناختی در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • قوم‌شناسی و روان‌شناسی در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • مطالعات فرهنگی در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت
 • خانواده و گردشگری و اوقات فراغت
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزۀ گردشگری و اوقات فراغت