درباره نشریه

دوفصلنامۀ گردشگری و اوقات فراغت در سال 1392 با نام «گردشگری علم و فرهنگ» و با هدف توسعه و ارتقای پژوهش­‌های نظری و تجربی در زمینۀ تخصصی گردشگری پایه‌گذاری شد. هدف نشریۀ حاضر اطلاع‌رسانی و انتشار آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی نظری و تجربی اندیشمندان و پژوهشگران کشور در حوزه های مرتبط با گردشگری و اوقات فراغت است. از دیگر اهداف این مجله، ایجاد فرصتی برای مطرح‌ساختن اندیشه‌های نو و دستاوردهای تجربی بدیع در زمینۀ گردشگری و اوقات فراغت است تا بتوان با ارائۀ چنین نتایجی، فرصتی برای تعامل و ارتباط هرچه بیشتر میان اندیشمندان و فعالان صنعت به‌وجود آورد.

امروز مقوله فراغت از نیازهای اساسی انسان است به گونه ای که یکی از عوامل موثر بر نشاط و کیفیت زندگی افراد، داشتن اوقات فراغت مطلوب و گذران بهینه آن است. از سوی دیگر، بخش عمده ای از فعالیت های گردشگری، در بازه اوقات فراغت افراد تحقق می یابد. صرفنظر از برخی اهداف سفر و گردشگری از جمله تجارت، درمان، آموزش و نمونه هایی از این دست، امروزه سهم قابل توجهی از جریان گردشگری به سفرهای تفریحی اختصاص دارد، که در زمان آزاد و بطور خاص در اوقات فراغت افراد امکان پذیر است. در همین راستا، نشریه گردشگری و اوقات فراغت، با در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ و وابستگی دو مقوله گردشگری و اوقات فراغت، سعی در تبیین هرچه بهتر این پیوند دارد.