نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگران، جعفر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر رفتارهای فراغتی در کیفیت زندگی ذهنی ـ ادراکی سالمندان مطالعۀ موردی سالمندان شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 59-78]

ا

 • اخشابی، مجید آسیب‌شناسی گردشگری موسیقی در ایران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 197-210]
 • اروجی، حسن واکاوی توسعۀ گردشگری شهر شیراز با رویکرد تاب‌آوری با استفاده از مدل متاسوات [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 145-168]
 • اویسی، لیلا شناسایی و اولویت‌بندی عوامل توانمندساز زنان در صنعت گردشگری سلامت استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 131-144]
 • اویسی، محمدامیر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل توانمندساز زنان در صنعت گردشگری سلامت استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 131-144]

ب

 • بهبودی، امید بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 21-38]

پ

 • پورذبیح سرحمامی، خدیجه کیفی‌سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت‌های جسمانی و ورزشی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 183-196]

ح

 • حسنی، علی عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین گردشگری سلامت، مورد مطالعه: شهر شیراز [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 169-181]

خ

 • خاتمی، مهوش رابطه بین رضایت از اوقات فراغت و تاب آوری سالمندان؛ مطالعه موردی: سالمندان شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 39-57]
 • خزائی علی آباد، مینا عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین گردشگری سلامت، مورد مطالعه: شهر شیراز [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 169-181]

ر

 • راجی، زهرا شبکۀ مضامین موانع دسترس‌پذیری سفر برای سالمندان [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 113-129]
 • رضایی، محمد رضا واکاوی توسعۀ گردشگری شهر شیراز با رویکرد تاب‌آوری با استفاده از مدل متاسوات [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 145-168]

ز

 • زارع آبندانسری، محمد کیفی‌سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت‌های جسمانی و ورزشی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 183-196]
 • زینتی فخرآباد، حسین بررسی و تحلیل تأثیرات گردشگری روستایی بر معیشت پایدار روستاییان (مطالعۀ موردی: روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر) [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 1-20]

ش

 • شیرافکن، الهام ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر رفتارهای فراغتی در کیفیت زندگی ذهنی ـ ادراکی سالمندان مطالعۀ موردی سالمندان شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 59-78]

ع

 • عربشاهی، معصومه بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 21-38]
 • عزیزی، حسین واکاوی توسعۀ گردشگری شهر شیراز با رویکرد تاب‌آوری با استفاده از مدل متاسوات [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 145-168]
 • عزیزیان کهن، نسرین کیفی‌سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت‌های جسمانی و ورزشی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 183-196]
 • علی اصل، رضا شبکۀ مضامین موانع دسترس‌پذیری سفر برای سالمندان [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 113-129]

ف

 • فرخی، موسی آسیب‌شناسی گردشگری موسیقی در ایران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 197-210]

ک

 • کروبی، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل توانمندساز زنان در صنعت گردشگری سلامت استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 131-144]
 • کوهستانیان، نیلوفر بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 21-38]

م

 • مزیدی، هاجر بررسی و تحلیل تأثیرات گردشگری روستایی بر معیشت پایدار روستاییان (مطالعۀ موردی: روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر) [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 1-20]
 • میرخندان، سیدعبدالله ترغیب به سرگرمی در سبک زندگی از منظر اخلاق اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 79-89]

ن

 • نیک بین، مهنا تأثیر هوش تجاری در مدیریت ارتباط با مشتری با هدف افزایش مزیت رقابتی در دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 91-112]