نمایه نویسندگان

آ

 • آبتین، عبدالعزیز نقش اجرای فرایند منتورینگ در بازاریابی داخلی آژانس‌های گردشگری تهران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 131-148]
 • آقامیری، سیدسعید شناسایی عوامل مؤثر در رضایتمندی گردشگران خارجی در استفاده از خدمات تاکسی اینترنتی در ایران (مورد مطالعه: شرکت‏های اسنپ و تپسی) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 67-93]
 • آهنگران، جعفر شناسایی گرایش‏های بازار گردشگری از منظر انطباق با محصول مورد مطالعه: بازار گردشگران ورودی به ایران از کشور هند [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 69-84]

ا

 • اپرا جونقانی، الهام آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در محوطه‌های تاریخی و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردی مجموعه تاریخی چالشتر: استان چهارمحال‌وبختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 187-198]
 • احمدی، رضا نقش اجرای فرایند منتورینگ در بازاریابی داخلی آژانس‌های گردشگری تهران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 131-148]
 • ارشادی، روح اله شناسایی عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری ورزشی در جزیرۀ کیش با تأکید بر ورزش‌های تفریحی بانوان [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 101-117]
 • اصغری زمانی، اکبر تحلیل جایگاه سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در روند توسعهٔ گردشگری در بازار کهن تبریز [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 151-166]
 • ایمانی خوشخو، محمد حسین مدیریت بحران پساکرونا در گردشگری با تأکید بر تاب‌آوری [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 49-67]

ب

 • بارعی، محجبه تحلیل جایگاه سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در روند توسعهٔ گردشگری در بازار کهن تبریز [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 151-166]
 • باقر پور، فرزانه تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های شکل‌گیری شهر و گردشگری آرام (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 113-129]
 • بهبودی، امید پیش بینی وفاداری مسافران پروازهای خارجی (مورد مطالعه: هواپیمایی ماهان) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 1-20]
 • بهروش، عباس پیش بینی وفاداری مسافران پروازهای خارجی (مورد مطالعه: هواپیمایی ماهان) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 1-20]

پ

 • پورجهان، ساره بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای گردشگری ورودی به ایران: تجزیه‌وتحلیل داده‎ های پانل [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 85-100]

ح

 • حبیبی، فاتح ارزیابی و اولویت‌بندی روستاهای هدف گردشگری استان کردستان برای سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 95-112]
 • حسنی، علی راهکارهای توسعۀ گردشگری فرهنگی در شرایط رکود اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 119-131]
 • حسینی، سیدمحمدهاشم بررسی عوامل مؤثر بر قصد بازدید از مقاصد بوم‌گردشگری (موردمطالعه: شهر مشهد) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 15-32]

خ

 • خسروی منش، لیلا شناسایی عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری ورزشی در جزیرۀ کیش با تأکید بر ورزش‌های تفریحی بانوان [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 101-117]

د

 • درویش، فاطمه بررسی تأثیر بازاریابی حسی در ارزش ویژۀ برند در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: هتل‏ های چهارستاره و پنج‏ ستارۀ استان تهران) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 133-150]
 • ده یادگاری، سعید تأثیر ریسک ادراک‌شدۀ بیماری کوید-۱۹ در قصد رفتاری گردشگری بدون تماس در ایران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 187-201]
 • دیلمی، سعید نقش آموزش کارآفرینی، خودکارآمدی و هنجارهای ذهنی بر قصد کارآفرینی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه : بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 51-65]

ر

 • راجی، زهرا واکاوی موانع سفر نابینایان [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 1-14]
 • راسخ، نازنین شناسایی عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری ورزشی در جزیرۀ کیش با تأکید بر ورزش‌های تفریحی بانوان [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 101-117]
 • رسولی، محمد تأثیر عناصر فرهنگی در نگرش جامعۀ میزبان در حمایت از توسعۀ گردشگری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 169-185]
 • رضی محب سراج، سمیه بررسی تأثیر جهت‌گیری راهبردی در چابکی و تاب‌آوری زنجیرۀ تأمین گردشگری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 203-220]

ز

 • زینتی فخرآباد، حسین تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های شکل‌گیری شهر و گردشگری آرام (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 113-129]

س

 • سالاری پور، علی اکبر شناسایی ظرفیت‌های توسعه کسب ‌و کارهای خلاق روستایی از طریق گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستای هنده‌خاله) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 21-36]
 • سبلانی، سمانه بررسی تأثیر جهت‌گیری راهبردی در چابکی و تاب‌آوری زنجیرۀ تأمین گردشگری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 203-220]
 • سلطانی، فاطمه اثر تجربهٔ برخط برند شهر گردشگری در قصد بازدید از مقصد گردشگری مورد مطالعه: شهر تهران [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 33-48]

ش

 • شاطری، میترا آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در محوطه‌های تاریخی و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردی مجموعه تاریخی چالشتر: استان چهارمحال‌وبختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 187-198]
 • شهرابی فراهانی، مهدیه مدیریت بحران پساکرونا در گردشگری با تأکید بر تاب‌آوری [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 49-67]
 • شیرمحمدی، یزدان اثر تجربهٔ برخط برند شهر گردشگری در قصد بازدید از مقصد گردشگری مورد مطالعه: شهر تهران [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 33-48]

ص

 • صابری، علی نقش اجرای فرایند منتورینگ در بازاریابی داخلی آژانس‌های گردشگری تهران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 131-148]
 • صفایی پور، مسعود تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های شکل‌گیری شهر و گردشگری آرام (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 113-129]
 • صوفی، لطیف نقش آموزش کارآفرینی، خودکارآمدی و هنجارهای ذهنی بر قصد کارآفرینی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه : بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 51-65]

ط

 • طالبی جونقانی، پگاه آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در محوطه‌های تاریخی و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردی مجموعه تاریخی چالشتر: استان چهارمحال‌وبختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 187-198]

ع

 • عباسی، زهره راهکارهای توسعۀ گردشگری فرهنگی در شرایط رکود اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 119-131]
 • علیزاده جورکویه، فرنگیس شناسایی ظرفیت‌های توسعه کسب ‌و کارهای خلاق روستایی از طریق گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستای هنده‌خاله) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 21-36]

ف

 • فتحی، محمدرضا بررسی تأثیر جهت‌گیری راهبردی در چابکی و تاب‌آوری زنجیرۀ تأمین گردشگری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 203-220]
 • فرزین، محمدرضا بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای گردشگری ورودی به ایران: تجزیه‌وتحلیل داده‎ های پانل [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 85-100]
 • فریدی فشتمی، عالیه شناسایی ظرفیت‌های توسعه کسب ‌و کارهای خلاق روستایی از طریق گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستای هنده‌خاله) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 21-36]

ق

 • قنبری، رقیه بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای گردشگری ورودی به ایران: تجزیه‌وتحلیل داده‎ های پانل [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 85-100]

ک

 • کاظمی، مهدی تأثیر ریسک ادراک‌شدۀ بیماری کوید-۱۹ در قصد رفتاری گردشگری بدون تماس در ایران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 187-201]

م

 • مؤمنی، ماندان بررسی پیامدهای بحران همه‏ گیری ویروس کرونا برای مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: مجموعۀ فرهنگی ـ تاریخی نیاوران) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 149-168]
 • محمدیان، مهشید شناسایی گرایش‏های بازار گردشگری از منظر انطباق با محصول مورد مطالعه: بازار گردشگران ورودی به ایران از کشور هند [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 69-84]
 • محمودی، عبدالله تأثیر عناصر فرهنگی در نگرش جامعۀ میزبان در حمایت از توسعۀ گردشگری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 169-185]
 • معادی خواه، حکیمه آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در محوطه‌های تاریخی و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردی مجموعه تاریخی چالشتر: استان چهارمحال‌وبختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 187-198]
 • منصوری، زینب تأثیر ریسک ادراک‌شدۀ بیماری کوید-۱۹ در قصد رفتاری گردشگری بدون تماس در ایران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 187-201]
 • مهاجر، بشری بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای گردشگری ورودی به ایران: تجزیه‌وتحلیل داده‎ های پانل [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 85-100]
 • مولادوست، کیومرث تبیین مفهوم گردشگری چوگان بر مبنای ارزش‌های گردشگری فرهنگی [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 167-185]

ن

 • نادرنژاد، عاطفه بررسی عوامل مؤثر بر قصد بازدید از مقاصد بوم‌گردشگری (موردمطالعه: شهر مشهد) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 15-32]
 • نادعلی پور، زهرا شناسایی عوامل مؤثر در رضایتمندی گردشگران خارجی در استفاده از خدمات تاکسی اینترنتی در ایران (مورد مطالعه: شرکت‏های اسنپ و تپسی) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 67-93]
 • نصری، اسماعیل بررسی پیامدهای بحران همه‏ گیری ویروس کرونا برای مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: مجموعۀ فرهنگی ـ تاریخی نیاوران) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 149-168]
 • نوروزی، حسین بررسی تأثیر بازاریابی حسی در ارزش ویژۀ برند در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: هتل‏ های چهارستاره و پنج‏ ستارۀ استان تهران) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 133-150]

ه

 • هنرور، افشار تبیین مفهوم گردشگری چوگان بر مبنای ارزش‌های گردشگری فرهنگی [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 167-185]

ی

 • یاراحمدزهی، محمدحسین نقش اجرای فرایند منتورینگ در بازاریابی داخلی آژانس‌های گردشگری تهران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 131-148]
 • یوسفی ماتک، حمیدرضا شناسایی ظرفیت‌های توسعه کسب ‌و کارهای خلاق روستایی از طریق گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستای هنده‌خاله) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 21-36]