نمایه نویسندگان

آ

 • آروند، پونه اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصاد محلی(مورد مطالعه:روستای امام زاده هاشم:دهستان سراوان شهرستان رشت) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 76-91]
 • آقا میری، سید امید تعیین راهبردهای توسعه ی پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در راستای اهداف سند چشم انداز این صنعت [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 73-86]

ا

 • ابراهیمی، مهدی بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر بهبود ارائه خدمات: مطالعه موردی آژانس های مسافرتی شهر شیراز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 27-37]
 • اذانی، مهری بررسی گردشگری شهری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP مطالعه موردی محله های جلفا و بیدآباد [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 59-72]
 • امانپور، سعید سطح بندی زیرساختهای گردشگری در استان کرمان با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی) GWR ) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 50-66]
 • ایمانی خوشخو، محمدحسین تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری ورودی به شهرستان نور با استفاده از مدل گردش پولی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 39-52]
 • ایمنی قشلاق، سیاوش اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصاد محلی(مورد مطالعه:روستای امام زاده هاشم:دهستان سراوان شهرستان رشت) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 76-91]

ب

 • بهرامیان، سمیه ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه تقاضای گردشگری پرنده نگری مورد مطالعه: تالاب میانکاله، استان مازندران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 13-23]

پ

 • پورجم، افسانه تاثیر شکل گیری شبکه بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری )مورد مطالعه: آژانس های گردشگری فعال در سطح تهران( [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 40-48]

ج

 • جلیلیان، لعیا بررسی گردشگری شهری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP مطالعه موردی محله های جلفا و بیدآباد [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 59-72]
 • جهانیان، منوچهر یافتن بهینه ترین مسیر گردشگری با استفاده از الگوریتم دیکسترا [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 31-40]

چ

 • چقاجردی، ایمان بررسی گردشگری شهری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP مطالعه موردی محله های جلفا و بیدآباد [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 59-72]

خ

 • خدابخشی گرگانی، فاطمه تحلیل تاثیر گردشگری بر توزیع درآمد و کاهش فقر در ایران [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 41-57]
 • خواجه پور، اکرم تحلیل جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده اش مدل ترکیبی SWOT و AHP [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 53-62]

د

 • درویشی، ابوالفضل تحلیل جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده اش مدل ترکیبی SWOT و AHP [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 53-62]
 • دوستی، مرتضی تحلیل جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده اش مدل ترکیبی SWOT و AHP [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 53-62]

ر

 • رادمهر نیا، علی بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر بهبود ارائه خدمات: مطالعه موردی آژانس های مسافرتی شهر شیراز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 27-37]
 • رضوانی، محمدرضا راهبرد های توسعه ی اکوتوریسم در مناطق روستایی:مورد مطالعه:دهستان شیوه سر-شهرستان پاوه [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 11-26]
 • رضوی، سید حامد یافتن بهینه ترین مسیر گردشگری با استفاده از الگوریتم دیکسترا [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 31-40]
 • رفیعی، الهام تدوین مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر استفاده ی گردشگران خارجی از ارتباطات توصیه ای در انتخاب شهر اصفهان به عنوان مقصد گردشگری [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 11-29]
 • روزرخ، وحیده بررسی نگرش جامعه محلی نسبت به اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری، مطالعه موردی شهرستان تویسرکان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 68-87]

س

 • سدیدی شال، سیده سمیه بررسی تجربیات گردشگران از اماکن مذهبی و تاثیر آن بر مدیریت گردشگری )مطالعه موردی: مسجد امام اصفهان) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 87-109]
 • سلیمانی، احمدرضا تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری ورودی به شهرستان نور با استفاده از مدل گردش پولی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 39-52]

ش

 • شاهینی فر، مصطفی نقش گردشگری سلامت (با تأکید بر گردشگری پزشکی)بر توسعة اقتصادی اجتماعی شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 87-95]

ط

 • طاهری، رسول تحلیل جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده اش مدل ترکیبی SWOT و AHP [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 53-62]

ع

 • عزیزی، نسرین نقش گردشگری سلامت (با تأکید بر گردشگری پزشکی)بر توسعة اقتصادی اجتماعی شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 87-95]
 • علیزاده، ولی الله تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری ورودی به شهرستان نور با استفاده از مدل گردش پولی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 39-52]

غ

 • غفاری، محمد تدوین مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر استفاده ی گردشگران خارجی از ارتباطات توصیه ای در انتخاب شهر اصفهان به عنوان مقصد گردشگری [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 11-29]

ف

 • فتوحی، زیبا بررسی گردشگری شهری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP مطالعه موردی محله های جلفا و بیدآباد [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 59-72]

ق

 • قاسم پور، فائزه بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر بهبود ارائه خدمات: مطالعه موردی آژانس های مسافرتی شهر شیراز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 27-37]

ک

 • کروبی، مهدی شناسایی عوامل موثر بر جریانات و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رابطه آن با صنعت گردشگری [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 24-38]
 • کروبی، مهدی بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر بهبود ارائه خدمات: مطالعه موردی آژانس های مسافرتی شهر شیراز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 27-37]
 • کریمی، مهدیه سطح بندی زیرساختهای گردشگری در استان کرمان با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی) GWR ) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 50-66]

م

 • مجیدی فر، محمدمسعود شناسایی عوامل موثر بر جریانات و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رابطه آن با صنعت گردشگری [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 24-38]
 • محمودی، منیره راهبرد های توسعه ی اکوتوریسم در مناطق روستایی:مورد مطالعه:دهستان شیوه سر-شهرستان پاوه [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 11-26]
 • محنت فر، یوسف بررسی اثر درآمد های گردشگری بر توسعه اقتصادی کشورهای منطقه چشم انداز بر ایران:یک مطالعه تجربی طی دوره (1374-1392) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 63-75]

ن

 • نادعلی پور، زهرا بررسی نگرش جامعه محلی نسبت به اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری، مطالعه موردی شهرستان تویسرکان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 68-87]
 • ناطقی، سپیده تاثیر شکل گیری شبکه بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری )مورد مطالعه: آژانس های گردشگری فعال در سطح تهران( [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 40-48]

و

 • وثوقی، لیلا ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه تقاضای گردشگری پرنده نگری مورد مطالعه: تالاب میانکاله، استان مازندران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 13-23]

ی

 • یعقوبی منظری، پریسا تعیین راهبردهای توسعه ی پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در راستای اهداف سند چشم انداز این صنعت [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 73-86]