نمایه نویسندگان

آ

 • آخوند نژاد، آرمان اهمیت اقدامات سبز کسب و کار گردشگری در ادراک مشتری از تصویر سبز:کیفیت تجربه و وفاداری [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 73-79]
 • آهنگران، جعفر اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر گردشگری روستایی)مورد مطالعه، روستاها و بنادر ساحلی ارومیه( [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 17-29]

ا

 • احمدیان، آیدا تحلیل نقش بازارهای سنتی ایران در جذب گردشگران خارجی(نمونه موردی:بازار بزرگ تهران) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 9-23]
 • ایمنی قشلاق، سیاوش اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر گردشگری روستایی)مورد مطالعه، روستاها و بنادر ساحلی ارومیه( [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 17-29]

پ

 • پریچکانی، پروانه توسعه پایدار گردشگری و برنامه ریزی فضایی با استفاده از تمثیل هیدرا [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 31-38]
 • پورشاطری، محسن شناسایی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی به مناطق بیابانی و کویری )مطالعه موردی صادق آباد بافق [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 39-46]

ت

 • تقوایی، مسعود تحلیل فضایی ظرفیت های گردشگری استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 59-71]

ج

 • جزائریان، نکیسا مدیریت و برنامه ریزی گردشگری ادبی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 55-60]
 • جهانیان، منوچهر تحلیل نقش بازارهای سنتی ایران در جذب گردشگران خارجی(نمونه موردی:بازار بزرگ تهران) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 9-23]

ح

 • حبیبی، فاتح بررسی اثر توسعه گردشگری بر اشتغال و درآمد ساکنان محلی اورامان [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 69-82]
 • حقیقت طلب، فاطمه نقش شاخص صلح در بهبود پیش بینی تقاضای گردشگری با استفاده از تکنیک بارومتریک [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 7-16]

خ

 • خاکسار آستانه، حمیده بررسی نقش وقف در خدمات رسانی به زائران و گردشگران شهر مشهد [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 47-53]
 • خزائی پول، مرتضی برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتا (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 7-19]
 • خواجه پور، اکرم شناسایی و اولویت بندی زیرساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 61-68]

د

 • داز، بی بی سارا اهمیت اقدامات سبز کسب و کار گردشگری در ادراک مشتری از تصویر سبز:کیفیت تجربه و وفاداری [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 73-79]
 • دهقان نیری، محمود اولویت بندی معیارهای صنعت گردشگری در میراث صنعتی معماری با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: منطقه ورسک) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 21-29]
 • دوستی پاشا، مرتضی شناسایی و اولویت بندی زیرساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 61-68]

ر

 • رضوی، سید محمدحسین شناسایی و اولویت بندی زیرساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 61-68]
 • رهنما، علی بررسی نقش وقف در خدمات رسانی به زائران و گردشگران شهر مشهد [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 47-53]

س

 • سلیمی، کردستان بررسی اثر توسعه گردشگری بر اشتغال و درآمد ساکنان محلی اورامان [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 69-82]

ش

 • شفیعا، سعیده فراتحلیلی بر روش شناسی و یافته های مطالعات کیفیت زندگی گردشگری مقالات فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 33-45]

ض

 • ضیایی، محمود حکمرانی خوب در گردشگری مناطق حفاظت شده با تاکید بر قرق های اختصاصی استان یزد [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 25-38]

ع

 • عامری، محسن مدیریت و برنامه ریزی گردشگری ادبی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 55-60]
 • علیزاده، ولی الله نقش شاخص صلح در بهبود پیش بینی تقاضای گردشگری با استفاده از تکنیک بارومتریک [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 7-16]

غ

 • غنیان، منصور سنجش وفاداری صاحبان کسب و کارهای مرتبط با گردشگری با استفاده ار شاخص سنجش رضایت از عملکرد اروپایی(مورد مطالعه:روستاهای نمونه ی گردشگری شهرستان پاوه) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 41-57]

ف

 • فاضلی زاد، صبا سنجش وفاداری صاحبان کسب و کارهای مرتبط با گردشگری با استفاده ار شاخص سنجش رضایت از عملکرد اروپایی(مورد مطالعه:روستاهای نمونه ی گردشگری شهرستان پاوه) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 41-57]
 • فرزان، فرزام شناسایی و اولویت بندی زیرساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 61-68]
 • فرزین، محمدرضا برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتا (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 7-19]

ک

 • کنعانی، محمدرضا تحلیل فضایی ظرفیت های گردشگری استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 59-71]

م

 • متاجی نیمور، میثم نقش شاخص صلح در بهبود پیش بینی تقاضای گردشگری با استفاده از تکنیک بارومتریک [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 7-16]
 • محراب قوچانی، امید سنجش وفاداری صاحبان کسب و کارهای مرتبط با گردشگری با استفاده ار شاخص سنجش رضایت از عملکرد اروپایی(مورد مطالعه:روستاهای نمونه ی گردشگری شهرستان پاوه) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 41-57]
 • مدنی، مهدیس حکمرانی خوب در گردشگری مناطق حفاظت شده با تاکید بر قرق های اختصاصی استان یزد [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 25-38]
 • مریدی، سودابه اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر گردشگری روستایی)مورد مطالعه، روستاها و بنادر ساحلی ارومیه( [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 17-29]
 • مزیدی، هاجر تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از مقصد های گردشگری در استان گلستان(مطالعه موردی :منطقه گردشگری ناهار خوران گرگان) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 81-92]
 • معماریان، حسین اولویت بندی معیارهای صنعت گردشگری در میراث صنعتی معماری با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: منطقه ورسک) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 21-29]
 • منشی زاده، رحمت الله تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از مقصد های گردشگری در استان گلستان(مطالعه موردی :منطقه گردشگری ناهار خوران گرگان) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 81-92]
 • منصوریان راوندی، فاطمه مطالعه سهم مولفه های موثر بر رضایتمندی گردشگران با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شهر قمصر ) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 47-59]
 • مهدوی نژاد، محمدجواد اولویت بندی معیارهای صنعت گردشگری در میراث صنعتی معماری با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: منطقه ورسک) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 21-29]
 • میر دیلمی، سیده سمیرا تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از مقصد های گردشگری در استان گلستان(مطالعه موردی :منطقه گردشگری ناهار خوران گرگان) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 81-92]

ن

 • نیرومند توماج، عبد الاحد اهمیت اقدامات سبز کسب و کار گردشگری در ادراک مشتری از تصویر سبز:کیفیت تجربه و وفاداری [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 73-79]
 • نیکخواه قمصری، نرگس مطالعه سهم مولفه های موثر بر رضایتمندی گردشگران با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شهر قمصر ) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 47-59]

ه

 • هاشمی، سید سعید شناسایی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی به مناطق بیابانی و کویری )مطالعه موردی صادق آباد بافق [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 39-46]