نمایه نویسندگان

ا

ج

  • جمشیدی، غلامرضا نقش رفتار تجاری فروشندگان صنایع دستی در بازاریابی مطلوب گردشگران خارجی(مطالعۀ موردی بازار فرش دستبافت تهران) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]

ح

  • حسنی، علی عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-38]

ر

  • رحیم پور، علی تحلیل آماری صنعت گردشگری جهان، بازارهای آینده و جایگاه ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

ع

  • علیزاده، ولی الله اقتصاد گردشگری (مروری بر پیشینۀ تحقیق در خارج و داخل) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]

ق

  • قادری نیا، محمد عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-38]

م

  • مجتبی زاده خانقاهی، حسین نقش رفتار تجاری فروشندگان صنایع دستی در بازاریابی مطلوب گردشگران خارجی(مطالعۀ موردی بازار فرش دستبافت تهران) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
  • محبوب فر، محمدرضا برنامه ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری کاشان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
  • موسوی بازرگان، سید جلال عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-38]

ن

  • نادعلیپور، زهرا ارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشگری از دیدگاه مزیت رقابتی مطالعه موردی: منطقه چابهار [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]

ه

  • هاشمی، سیدسعید برنامه ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری کاشان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]