نمایه نویسندگان

آ

 • آبتین، عبدالعزیز نقش اجرای فرایند منتورینگ در بازاریابی داخلی آژانس‌های گردشگری تهران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 131-148]
 • آخوند نژاد، آرمان اهمیت اقدامات سبز کسب و کار گردشگری در ادراک مشتری از تصویر سبز:کیفیت تجربه و وفاداری [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 73-79]
 • آروند، پونه اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصاد محلی(مورد مطالعه:روستای امام زاده هاشم:دهستان سراوان شهرستان رشت) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 76-91]
 • آقا میری، سید امید تعیین راهبردهای توسعه ی پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در راستای اهداف سند چشم انداز این صنعت [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 73-86]
 • آقامیری، سیدسعید شناسایی عوامل مؤثر در رضایتمندی گردشگران خارجی در استفاده از خدمات تاکسی اینترنتی در ایران (مورد مطالعه: شرکت‏های اسنپ و تپسی) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 67-93]
 • آهنگران، جعفر اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر گردشگری روستایی)مورد مطالعه، روستاها و بنادر ساحلی ارومیه( [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 17-29]
 • آهنگران، جعفر تأثیر سرمایۀ رابطه‏‌ای ادراک‏‌شده در وفاداری بازدیدکننده (مطالعۀ موردی بازدیدکنندگان موزۀ ملی ایران) [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 43-60]
 • آهنگران، جعفر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر رفتارهای فراغتی در کیفیت زندگی ذهنی ـ ادراکی سالمندان مطالعۀ موردی سالمندان شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 59-78]
 • آهنگران، جعفر شناسایی گرایش‏های بازار گردشگری از منظر انطباق با محصول مورد مطالعه: بازار گردشگران ورودی به ایران از کشور هند [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 69-84]

ا

 • ابراهیمی، مهدی بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر بهبود ارائه خدمات: مطالعه موردی آژانس های مسافرتی شهر شیراز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 27-37]
 • اپرا جونقانی، الهام آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در محوطه‌های تاریخی و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردی مجموعه تاریخی چالشتر: استان چهارمحال‌وبختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 187-198]
 • احسانی، امیر نظام حقوقی حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری در حقوق ایران [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 1-18]
 • احمدی، رضا نقش اجرای فرایند منتورینگ در بازاریابی داخلی آژانس‌های گردشگری تهران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 131-148]
 • احمدیان، آیدا تحلیل نقش بازارهای سنتی ایران در جذب گردشگران خارجی(نمونه موردی:بازار بزرگ تهران) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 9-23]
 • اخشابی، مجید آسیب‌شناسی گردشگری موسیقی در ایران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 197-210]
 • اخلاقی، محمدرضا راهکارهایی برای توسعۀ عدالت‌محور و اصلاح پراکنش زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری در ایران [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 1-19]
 • اذانی، مهری بررسی گردشگری شهری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP مطالعه موردی محله های جلفا و بیدآباد [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 59-72]
 • اربابی، حسین راهکارهایی برای توسعۀ عدالت‌محور و اصلاح پراکنش زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری در ایران [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 1-19]
 • ارشادی، روح اله شناسایی عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری ورزشی در جزیرۀ کیش با تأکید بر ورزش‌های تفریحی بانوان [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 101-117]
 • اروجی، حسن واکاوی توسعۀ گردشگری شهر شیراز با رویکرد تاب‌آوری با استفاده از مدل متاسوات [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 145-168]
 • اسماعیلی مهیاری، مصطفی مرور کتاب سنجی بر پژوهش های گردشگری هوشمند [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 21-35]
 • اسمعیلی، فضل‌اله تأثیرات اقتصادی گردشگری خانه‌های دوم در روستاهای هدف گردشگری موردمطالعه: روستای توشن گرگان [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 129-139]
 • اصغری زمانی، اکبر تحلیل جایگاه سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در روند توسعهٔ گردشگری در بازار کهن تبریز [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 151-166]
 • امانپور، سعید سطح بندی زیرساختهای گردشگری در استان کرمان با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی) GWR ) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 50-66]
 • امیریان، سهراب تحلیل ابعاد پایداری گردشگری در شهرستان پاوه [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 95-106]
 • امینی کرج آباد، مهسا عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و نقش آن در وفاداری مشتریان هتل پرسپولیس شیراز [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 19-30]
 • اهنگران، جعفر نقش امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت توقف زائران)مطالعه موردی: شهر قم( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 51-63]
 • اویسی، لیلا شناسایی و اولویت‌بندی عوامل توانمندساز زنان در صنعت گردشگری سلامت استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 131-144]
 • اویسی، محمدامیر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل توانمندساز زنان در صنعت گردشگری سلامت استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 131-144]
 • ایرانی، حمیدرضا مرور کتاب سنجی بر پژوهش های گردشگری هوشمند [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 21-35]
 • ایمانی خوشخو، محمد حسین مدیریت بحران پساکرونا در گردشگری با تأکید بر تاب‌آوری [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 49-67]
 • ایمانی خوشخو، محمدحسین اقتصاد گردشگری (مروری بر پیشینۀ تحقیق در خارج و داخل) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • ایمانی خوشخو، محمدحسین تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری ورودی به شهرستان نور با استفاده از مدل گردش پولی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 39-52]
 • ایمنی قشلاق، سیاوش اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر گردشگری روستایی)مورد مطالعه، روستاها و بنادر ساحلی ارومیه( [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 17-29]
 • ایمنی قشلاق، سیاوش اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصاد محلی(مورد مطالعه:روستای امام زاده هاشم:دهستان سراوان شهرستان رشت) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 76-91]

ب

 • بارعی، محجبه تحلیل جایگاه سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در روند توسعهٔ گردشگری در بازار کهن تبریز [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 151-166]
 • باقر پور، فرزانه تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های شکل‌گیری شهر و گردشگری آرام (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 113-129]
 • باقری، فاطمه نقص رسانه های ارتباطی در ایجاد نگرش پایداری در صنعت گردشگری [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 53-77]
 • بهبودی، امید پیش بینی وفاداری مسافران پروازهای خارجی (مورد مطالعه: هواپیمایی ماهان) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 1-20]
 • بهبودی، امید بررسی تاثیر ارزش ویژه برند برقصد بازدید گردشگران،‌ تحلیل نقش نگرش به برند و عملکرد برند در صنعت گردشگری لوکس (مورد مطالعه : دهکده توریستی نمک آبرود) [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 53-73]
 • بهبودی، امید بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 21-38]
 • بهرامیان، سمیه ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه تقاضای گردشگری پرنده نگری مورد مطالعه: تالاب میانکاله، استان مازندران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 13-23]
 • بهروش، عباس پیش بینی وفاداری مسافران پروازهای خارجی (مورد مطالعه: هواپیمایی ماهان) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 1-20]
 • بیدخوری، علیرضا سناریونویسی در گردشگری پزشکی کلان‏‌شهر مشهد با تأکید بر گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 141-154]

پ

 • پریچکانی، پروانه توسعه پایدار گردشگری و برنامه ریزی فضایی با استفاده از تمثیل هیدرا [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 31-38]
 • پورجم، افسانه تاثیر شکل گیری شبکه بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری )مورد مطالعه: آژانس های گردشگری فعال در سطح تهران( [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 40-48]
 • پورجم علویجه، افسانه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین فاصله و عملکرد اقامتگاههای عمومی ایران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 15-21]
 • پورجهان، ساره بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای گردشگری ورودی به ایران: تجزیه‌وتحلیل داده‎ های پانل [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 85-100]
 • پورذبیح سرحمامی، خدیجه کیفی‌سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت‌های جسمانی و ورزشی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 183-196]
 • پورشاطری، محسن شناسایی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی به مناطق بیابانی و کویری )مطالعه موردی صادق آباد بافق [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 39-46]
 • پورنگ، علی بررسی تاثیر ارزش ویژه برند برقصد بازدید گردشگران،‌ تحلیل نقش نگرش به برند و عملکرد برند در صنعت گردشگری لوکس (مورد مطالعه : دهکده توریستی نمک آبرود) [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 53-73]

ت

 • تقوایی، مسعود تحلیل فضایی ظرفیت های گردشگری استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 59-71]

ج

 • جاویدیان، عباس بررسی نقش عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعه کارآفرینی شهر شیراز [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 31-42]
 • جزائریان، نکیسا مدیریت و برنامه ریزی گردشگری ادبی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 55-60]
 • جلیلیان، لعیا بررسی گردشگری شهری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP مطالعه موردی محله های جلفا و بیدآباد [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 59-72]
 • جمشیدی، غلامرضا نقش رفتار تجاری فروشندگان صنایع دستی در بازاریابی مطلوب گردشگران خارجی(مطالعۀ موردی بازار فرش دستبافت تهران) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • جهانیان، منوچهر تحلیل نقش بازارهای سنتی ایران در جذب گردشگران خارجی(نمونه موردی:بازار بزرگ تهران) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 9-23]
 • جهانیان، منوچهر یافتن بهینه ترین مسیر گردشگری با استفاده از الگوریتم دیکسترا [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 31-40]
 • جهانیان، منوچهر عوامل مؤثر بر افزایش رضایت گردشگران از اقامتگاه‌‏های بوم‌‏گردی مورد مطالعه: اقامتگاه‏‌های بوم‌‏گردی شهرستان دماوند [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 155-172]

چ

 • چقاجردی، ایمان بررسی گردشگری شهری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP مطالعه موردی محله های جلفا و بیدآباد [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 59-72]

ح

 • حاصلی، جاسم تأثیر سرمایۀ رابطه‏‌ای ادراک‏‌شده در وفاداری بازدیدکننده (مطالعۀ موردی بازدیدکنندگان موزۀ ملی ایران) [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 43-60]
 • حبیبی، فاتح بررسی اثر توسعه گردشگری بر اشتغال و درآمد ساکنان محلی اورامان [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 69-82]
 • حبیبی، فاتح ارزیابی و اولویت‌بندی روستاهای هدف گردشگری استان کردستان برای سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 95-112]
 • حسنی، الیکا تحلیل محتوای مقالات منتشرشده با محوریت موضوع همه‌گیری ویروس کرونا و گردشگری مورد مطالعه: پنج نشریۀ اول گردشگری در جهان [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 77-89]
 • حسنی، علی عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-38]
 • حسنی، علی مروری بر تصویر برند در مقصدهای گردشگری و بررسی روشهای اندازه گیری آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-41]
 • حسنی، علی راهکارهای توسعۀ گردشگری فرهنگی در شرایط رکود اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 119-131]
 • حسنی، علی عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین گردشگری سلامت، مورد مطالعه: شهر شیراز [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 169-181]
 • حسینی، سید علی راهکارهایی برای توسعۀ عدالت‌محور و اصلاح پراکنش زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری در ایران [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 1-19]
 • حسینی، سید مجید شناسایی چالش های مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید- 19 [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 123-141]
 • حسینی، سیدمحمدهاشم بررسی عوامل مؤثر بر قصد بازدید از مقاصد بوم‌گردشگری (موردمطالعه: شهر مشهد) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 15-32]
 • حقیقت طلب، فاطمه نقش شاخص صلح در بهبود پیش بینی تقاضای گردشگری با استفاده از تکنیک بارومتریک [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 7-16]
 • حقیقی، محمد طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت گردشگری (مطالعۀ موردی: هتل‏‌های منتخب چهارستاره و پنج‌‏ستارۀ شهر مشهد) [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 143-168]

خ

 • خاتمی، مهوش رابطه بین رضایت از اوقات فراغت و تاب آوری سالمندان؛ مطالعه موردی: سالمندان شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 39-57]
 • خاکسار آستانه، حمیده بررسی نقش وقف در خدمات رسانی به زائران و گردشگران شهر مشهد [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 47-53]
 • خدابخشی گرگانی، فاطمه تحلیل تاثیر گردشگری بر توزیع درآمد و کاهش فقر در ایران [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 41-57]
 • خداداد، مهدی تأثیرات اقتصادی گردشگری خانه‌های دوم در روستاهای هدف گردشگری موردمطالعه: روستای توشن گرگان [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 129-139]
 • خزائی پول، مرتضی برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتا (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 7-19]
 • خزائی علی آباد، مینا عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین گردشگری سلامت، مورد مطالعه: شهر شیراز [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 169-181]
 • خسروی، ابوالفضل تأثیر شخصیت برند در جذابیت برند کارفرما با میانجی‏گری احساس و اعتماد مورد پیمایش: هتل‏های گردشگری شرکت ملی نفت [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 169-183]
 • خسروی منش، لیلا شناسایی عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری ورزشی در جزیرۀ کیش با تأکید بر ورزش‌های تفریحی بانوان [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 101-117]
 • خواجه پور، اکرم شناسایی و اولویت بندی زیرساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 61-68]
 • خواجه پور، اکرم تحلیل جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده اش مدل ترکیبی SWOT و AHP [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 53-62]
 • خوشبین، تکتم سناریونویسی در گردشگری پزشکی کلان‏‌شهر مشهد با تأکید بر گردشگری مذهبی [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 141-154]

د

 • داز، بی بی سارا اهمیت اقدامات سبز کسب و کار گردشگری در ادراک مشتری از تصویر سبز:کیفیت تجربه و وفاداری [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 73-79]
 • دانشمند، بهناز طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت گردشگری (مطالعۀ موردی: هتل‏‌های منتخب چهارستاره و پنج‌‏ستارۀ شهر مشهد) [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 143-168]
 • درخشیده، حامد بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 57-62]
 • درویش، فاطمه بررسی تأثیر بازاریابی حسی در ارزش ویژۀ برند در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: هتل‏ های چهارستاره و پنج‏ ستارۀ استان تهران) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 133-150]
 • درویشی، ابوالفضل تحلیل جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده اش مدل ترکیبی SWOT و AHP [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 53-62]
 • دهقان نیری، محمود اولویت بندی معیارهای صنعت گردشگری در میراث صنعتی معماری با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: منطقه ورسک) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 21-29]
 • ده یادگاری، سعید تأثیر ریسک ادراک‌شدۀ بیماری کوید-۱۹ در قصد رفتاری گردشگری بدون تماس در ایران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 187-201]
 • دوستی، مرتضی تحلیل جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده اش مدل ترکیبی SWOT و AHP [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 53-62]
 • دوستی پاشا، مرتضی شناسایی و اولویت بندی زیرساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 61-68]
 • دیلمی، سعید نقش آموزش کارآفرینی، خودکارآمدی و هنجارهای ذهنی بر قصد کارآفرینی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه : بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 51-65]

ر

 • راجی، زهرا واکاوی موانع سفر نابینایان [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 1-14]
 • راجی، زهرا شبکۀ مضامین موانع دسترس‌پذیری سفر برای سالمندان [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 113-129]
 • رادمهر نیا، علی بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر بهبود ارائه خدمات: مطالعه موردی آژانس های مسافرتی شهر شیراز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 27-37]
 • راسخ، نازنین شناسایی عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری ورزشی در جزیرۀ کیش با تأکید بر ورزش‌های تفریحی بانوان [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 101-117]
 • رحمان پور، عادل شناسایی چالش های مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید- 19 [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 123-141]
 • رحیم پور، علی تحلیل آماری صنعت گردشگری جهان، بازارهای آینده و جایگاه ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • رستم زاده، هاشم به منظور پهنه بندی اکوتوریسم در محیط FUZZY,WLC,BOOLEAN مقایسه مدل هایGISمطالعه موردی )استان آذربایجان شرقی( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 43-50]
 • رسولی، محمد تأثیر عناصر فرهنگی در نگرش جامعۀ میزبان در حمایت از توسعۀ گردشگری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 169-185]
 • رضایی، محمد رضا واکاوی توسعۀ گردشگری شهر شیراز با رویکرد تاب‌آوری با استفاده از مدل متاسوات [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 145-168]
 • رضوانی، محمدرضا راهبرد های توسعه ی اکوتوریسم در مناطق روستایی:مورد مطالعه:دهستان شیوه سر-شهرستان پاوه [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 11-26]
 • رضوی، سید حامد یافتن بهینه ترین مسیر گردشگری با استفاده از الگوریتم دیکسترا [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 31-40]
 • رضوی، سیدحامد بازاریابی موتورهای جستجو با استفاده از تبلیغات گوگل ادوردز جهت پاسخگویی هدفمند به نیازهای لحظه ای متقاضیان خدمات گردشگری در فضای مجازی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 43-51]
 • رضوی، سید محمدحسین شناسایی و اولویت بندی زیرساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 61-68]
 • رضی محب سراج، سمیه بررسی تأثیر جهت‌گیری راهبردی در چابکی و تاب‌آوری زنجیرۀ تأمین گردشگری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 203-220]
 • رفیعی، الهام تدوین مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر استفاده ی گردشگران خارجی از ارتباطات توصیه ای در انتخاب شهر اصفهان به عنوان مقصد گردشگری [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 11-29]
 • رهنما، علی بررسی نقش وقف در خدمات رسانی به زائران و گردشگران شهر مشهد [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 47-53]
 • روزرخ، وحیده بررسی نگرش جامعه محلی نسبت به اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری، مطالعه موردی شهرستان تویسرکان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 68-87]
 • روشنعلی، محمد بررسی تاثیر توسعه گردشگری بر تغییرات فرهنگی روستای غریب محله [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 31-42]
 • ریاحی، وحید بررسی تاثیر توسعه گردشگری بر تغییرات فرهنگی روستای غریب محله [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 31-42]

ز

 • زارع آبندانسری، محمد کیفی‌سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت‌های جسمانی و ورزشی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 183-196]
 • زحمتکش سردوراهی، مهدیه عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و نقش آن در وفاداری مشتریان هتل پرسپولیس شیراز [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 19-30]
 • زندکریمی، ارش به منظور پهنه بندی اکوتوریسم در محیط FUZZY,WLC,BOOLEAN مقایسه مدل هایGISمطالعه موردی )استان آذربایجان شرقی( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 43-50]
 • زندکریمی، شیدا به منظور پهنه بندی اکوتوریسم در محیط FUZZY,WLC,BOOLEAN مقایسه مدل هایGISمطالعه موردی )استان آذربایجان شرقی( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 43-50]
 • زینتی فخرآباد، حسین تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های شکل‌گیری شهر و گردشگری آرام (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 113-129]
 • زینتی فخرآباد، حسین بررسی و تحلیل تأثیرات گردشگری روستایی بر معیشت پایدار روستاییان (مطالعۀ موردی: روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر) [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 1-20]

س

 • سالاری پور، علی اکبر شناسایی ظرفیت‌های توسعه کسب ‌و کارهای خلاق روستایی از طریق گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستای هنده‌خاله) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 21-36]
 • سبلانی، سمانه بررسی تأثیر جهت‌گیری راهبردی در چابکی و تاب‌آوری زنجیرۀ تأمین گردشگری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 203-220]
 • سجادی جاغرق، سیدعبدالله ارائۀ مدل گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه‌های اجتماعی (موردکاوی: همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجادی راد، هادی راهکارهایی برای توسعۀ عدالت‌محور و اصلاح پراکنش زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری در ایران [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 1-19]
 • سدیدی شال، سیده سمیه بررسی تجربیات گردشگران از اماکن مذهبی و تاثیر آن بر مدیریت گردشگری )مطالعه موردی: مسجد امام اصفهان) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 87-109]
 • سرداری، ایوب به منظور پهنه بندی اکوتوریسم در محیط FUZZY,WLC,BOOLEAN مقایسه مدل هایGISمطالعه موردی )استان آذربایجان شرقی( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 43-50]
 • سلطانی، فاطمه اثر تجربهٔ برخط برند شهر گردشگری در قصد بازدید از مقصد گردشگری مورد مطالعه: شهر تهران [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 33-48]
 • سلطانی فر، محمد ارائۀ مدل گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه‌های اجتماعی (موردکاوی: همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی، احمدرضا تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری ورودی به شهرستان نور با استفاده از مدل گردش پولی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 39-52]
 • سلیمی، کردستان بررسی اثر توسعه گردشگری بر اشتغال و درآمد ساکنان محلی اورامان [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 69-82]
 • سیادتان، محمد عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و نقش آن در وفاداری مشتریان هتل پرسپولیس شیراز [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 19-30]

ش

 • شاطری، میترا آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در محوطه‌های تاریخی و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردی مجموعه تاریخی چالشتر: استان چهارمحال‌وبختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 187-198]
 • شافعی، رضا تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 92-106]
 • شاهینی فر، مصطفی نقش گردشگری سلامت (با تأکید بر گردشگری پزشکی)بر توسعة اقتصادی اجتماعی شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 87-95]
 • شایق، امیرحسین بررسی عوامل مرتبط با توسعۀ کارآفرینی در نوآوری گردشگری سلامت روستایی مورد مطالعه: روستای قلات [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 91-99]
 • شجاعی باغینی، گلنار طراحی و تبیین مدل ادامۀ حیات و تقویت برند هتل با رویکرد توسعۀ صنعت گردشگری (مطالعۀ موردی: هتل‏‌های منتخب چهارستاره و پنج‌‏ستارۀ شهر مشهد) [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 143-168]
 • شفیعا، سعیده فراتحلیلی بر روش شناسی و یافته های مطالعات کیفیت زندگی گردشگری مقالات فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 33-45]
 • شفیعی رودپشتی، میثم شناسایی راهکارهای مناسب در جهت افزایش آگاهی جامعه نسبت به لزوم توسعه گردشگری پایدار مورد:شهر اصفهان [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 78-91]
 • شهبازی، میثم تأثیر شخصیت برند در جذابیت برند کارفرما با میانجی‏گری احساس و اعتماد مورد پیمایش: هتل‏های گردشگری شرکت ملی نفت [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 169-183]
 • شهرابی فراهانی، مهدیه نقش بازدید مذهبی مجازی بر تاب‌آوری در دوران کرونا [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 107-121]
 • شهرابی فراهانی، مهدیه مدیریت بحران پساکرونا در گردشگری با تأکید بر تاب‌آوری [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 49-67]
 • شیرافکن، الهام ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر رفتارهای فراغتی در کیفیت زندگی ذهنی ـ ادراکی سالمندان مطالعۀ موردی سالمندان شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 59-78]
 • شیرزادی، طاهره اثر رضایتمندی گردشگران بر وفاداری به برند مقصد گردشگری با استفاده از متغیر میانجی رضایت گردشگران تجاری در جهان پساکرونا (گردشگران شرق آسیا) [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 75-93]
 • شیرمحمدی، یزدان تأثیر بهره‏‌گیری از رسانه‌‏های آنلاین در تغییرات طرز تفکر جهانگردان از طریق اشتراک اطلاعات و ترغیب‏‌کنندگی [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 61-76]
 • شیرمحمدی، یزدان اثر رضایتمندی گردشگران بر وفاداری به برند مقصد گردشگری با استفاده از متغیر میانجی رضایت گردشگران تجاری در جهان پساکرونا (گردشگران شرق آسیا) [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 75-93]
 • شیرمحمدی، یزدان اثر تجربهٔ برخط برند شهر گردشگری در قصد بازدید از مقصد گردشگری مورد مطالعه: شهر تهران [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 33-48]

ص

 • صابری، علی نقش اجرای فرایند منتورینگ در بازاریابی داخلی آژانس‌های گردشگری تهران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 131-148]
 • صفایی پور، مسعود تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های شکل‌گیری شهر و گردشگری آرام (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 113-129]
 • صوفی، لطیف نقش آموزش کارآفرینی، خودکارآمدی و هنجارهای ذهنی بر قصد کارآفرینی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه : بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 51-65]

ض

 • ضیایی، محمود حکمرانی خوب در گردشگری مناطق حفاظت شده با تاکید بر قرق های اختصاصی استان یزد [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 25-38]

ط

 • طاقتی احسن، نصرت الله ارائۀ مدل گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه‌های اجتماعی (موردکاوی: همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طالبی جونقانی، پگاه آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در محوطه‌های تاریخی و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردی مجموعه تاریخی چالشتر: استان چهارمحال‌وبختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 187-198]
 • طاهری، رسول تحلیل جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی با استفاده اش مدل ترکیبی SWOT و AHP [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 53-62]
 • طهماسبی، محسن نظام حقوقی حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری در حقوق ایران [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 1-18]

ع

 • عامری، محسن مدیریت و برنامه ریزی گردشگری ادبی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 55-60]
 • عباس پور، عباس ارائۀ مدل گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه‌های اجتماعی (موردکاوی: همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، زهره راهکارهای توسعۀ گردشگری فرهنگی در شرایط رکود اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 119-131]
 • عربشاهی، معصومه بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 21-38]
 • عزیزی، حسین واکاوی توسعۀ گردشگری شهر شیراز با رویکرد تاب‌آوری با استفاده از مدل متاسوات [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 145-168]
 • عزیزی، نسرین نقش گردشگری سلامت (با تأکید بر گردشگری پزشکی)بر توسعة اقتصادی اجتماعی شهر کرمانشاه [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 87-95]
 • عزیزیان کهن، نسرین کیفی‌سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت‌های جسمانی و ورزشی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 183-196]
 • علمی، سمانه تأثیر بهره‏‌گیری از رسانه‌‏های آنلاین در تغییرات طرز تفکر جهانگردان از طریق اشتراک اطلاعات و ترغیب‏‌کنندگی [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 61-76]
 • علی اصل، رضا شبکۀ مضامین موانع دسترس‌پذیری سفر برای سالمندان [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 113-129]
 • علی پور، احمد تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان (مقایسه ی رو شهای پارامتری و غیرپارامتری ارزش گذاری مشروط) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 7-14]
 • علیزاده، ولی الله اقتصاد گردشگری (مروری بر پیشینۀ تحقیق در خارج و داخل) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • علیزاده، ولی الله نقش شاخص صلح در بهبود پیش بینی تقاضای گردشگری با استفاده از تکنیک بارومتریک [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 7-16]
 • علیزاده، ولی الله تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری ورودی به شهرستان نور با استفاده از مدل گردش پولی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 39-52]
 • علیزاده جورکویه، فرنگیس شناسایی ظرفیت‌های توسعه کسب ‌و کارهای خلاق روستایی از طریق گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستای هنده‌خاله) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 21-36]
 • عمروانی، مینا شناسایی ویژگی های نرم افزارهای کاربردی موبایل به عنوان خدمات ارزش افزوده و اولویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران خارجی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 15-29]

غ

 • غریبی، ابوطالب بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 57-62]
 • غفاری، محمد تدوین مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر استفاده ی گردشگران خارجی از ارتباطات توصیه ای در انتخاب شهر اصفهان به عنوان مقصد گردشگری [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 11-29]
 • غنیان، منصور سنجش وفاداری صاحبان کسب و کارهای مرتبط با گردشگری با استفاده ار شاخص سنجش رضایت از عملکرد اروپایی(مورد مطالعه:روستاهای نمونه ی گردشگری شهرستان پاوه) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 41-57]

ف

 • فاضلی زاد، صبا سنجش وفاداری صاحبان کسب و کارهای مرتبط با گردشگری با استفاده ار شاخص سنجش رضایت از عملکرد اروپایی(مورد مطالعه:روستاهای نمونه ی گردشگری شهرستان پاوه) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 41-57]
 • فتحی، محمدرضا بررسی تأثیر جهت‌گیری راهبردی در چابکی و تاب‌آوری زنجیرۀ تأمین گردشگری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 203-220]
 • فتوحی، زیبا بررسی گردشگری شهری اصفهان با استفاده از مدل ترکیبیSWOT-ANP مطالعه موردی محله های جلفا و بیدآباد [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 59-72]
 • فرخی، موسی آسیب‌شناسی گردشگری موسیقی در ایران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 197-210]
 • فرزان، فرزام شناسایی و اولویت بندی زیرساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 61-68]
 • فرزین، محمدرضا برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتا (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 7-19]
 • فرزین، محمدرضا بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای گردشگری ورودی به ایران: تجزیه‌وتحلیل داده‎ های پانل [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 85-100]
 • فرهنگی، علی اکبر ارائۀ مدل گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه‌های اجتماعی (موردکاوی: همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فریدی فشتمی، عالیه شناسایی ظرفیت‌های توسعه کسب ‌و کارهای خلاق روستایی از طریق گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستای هنده‌خاله) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 21-36]

ق

 • قادری، زاهد شناسایی ویژگی های نرم افزارهای کاربردی موبایل به عنوان خدمات ارزش افزوده و اولویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران خارجی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 15-29]
 • قادری نیا، محمد عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-38]
 • قاسم پور، فائزه بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر بهبود ارائه خدمات: مطالعه موردی آژانس های مسافرتی شهر شیراز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 27-37]
 • قناعت، مرتضی شناسایی چالش های مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید- 19 [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 123-141]
 • قنبری، رقیه بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای گردشگری ورودی به ایران: تجزیه‌وتحلیل داده‎ های پانل [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 85-100]

ک

 • کاظم پور دهکا، پگاه بررسی تأثیر عملکرد بازاریابی در جذب مشتری‌های آژانس‌های گردشگردی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای کارکنان (آژانس‌های مسافرتی شهر رشت) [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 201-217]
 • کاظمی، مهدی تأثیر ریسک ادراک‌شدۀ بیماری کوید-۱۹ در قصد رفتاری گردشگری بدون تماس در ایران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 187-201]
 • کدپوری، علی نقش امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت توقف زائران)مطالعه موردی: شهر قم( [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 51-63]
 • کربلایی مجید، ملیحه تأثیر شخصیت برند در جذابیت برند کارفرما با میانجی‏گری احساس و اعتماد مورد پیمایش: هتل‏های گردشگری شرکت ملی نفت [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 169-183]
 • کرمپور، عبدالحسین بررسی عوامل مرتبط با توسعۀ کارآفرینی در نوآوری گردشگری سلامت روستایی مورد مطالعه: روستای قلات [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 91-99]
 • کروبی، مهدی شناسایی عوامل موثر بر جریانات و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رابطه آن با صنعت گردشگری [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 24-38]
 • کروبی، مهدی بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر بهبود ارائه خدمات: مطالعه موردی آژانس های مسافرتی شهر شیراز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 27-37]
 • کروبی، مهدی نقص رسانه های ارتباطی در ایجاد نگرش پایداری در صنعت گردشگری [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 53-77]
 • کروبی، مهدی تحلیل محتوای مقالات منتشرشده با محوریت موضوع همه‌گیری ویروس کرونا و گردشگری مورد مطالعه: پنج نشریۀ اول گردشگری در جهان [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 77-89]
 • کروبی، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل توانمندساز زنان در صنعت گردشگری سلامت استان یزد [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 131-144]
 • کریمی، مهدیه سطح بندی زیرساختهای گردشگری در استان کرمان با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی) GWR ) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 50-66]
 • کشتی دار، محمد شناسایی چالش های مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید- 19 [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 123-141]
 • کنعانی، محمدرضا تحلیل فضایی ظرفیت های گردشگری استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 59-71]
 • کوچکی، زهرا تحلیل محتوای مقالات منتشرشده با محوریت موضوع همه‌گیری ویروس کرونا و گردشگری مورد مطالعه: پنج نشریۀ اول گردشگری در جهان [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 77-89]
 • کوهستانیان، نیلوفر بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 21-38]
 • کیانی قلعه سرد، سروش تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان (مقایسه ی رو شهای پارامتری و غیرپارامتری ارزش گذاری مشروط) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 7-14]

گ

 • گلین سیدی، سیده ستایش بررسی تاثیر ارزش ویژه برند برقصد بازدید گردشگران،‌ تحلیل نقش نگرش به برند و عملکرد برند در صنعت گردشگری لوکس (مورد مطالعه : دهکده توریستی نمک آبرود) [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 53-73]

ل

 • لطفی، نرگس تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 92-106]

م

 • مؤمنی، ماندان بررسی پیامدهای بحران همه‏ گیری ویروس کرونا برای مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: مجموعۀ فرهنگی ـ تاریخی نیاوران) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 149-168]
 • متاجی نیمور، میثم نقش شاخص صلح در بهبود پیش بینی تقاضای گردشگری با استفاده از تکنیک بارومتریک [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 7-16]
 • مجتبی زاده خانقاهی، حسین نقش رفتار تجاری فروشندگان صنایع دستی در بازاریابی مطلوب گردشگران خارجی(مطالعۀ موردی بازار فرش دستبافت تهران) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • مجیدی فر، محمدمسعود شناسایی عوامل موثر بر جریانات و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رابطه آن با صنعت گردشگری [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 24-38]
 • محبوب فر، محمدرضا برنامه ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری کاشان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • محراب قوچانی، امید سنجش وفاداری صاحبان کسب و کارهای مرتبط با گردشگری با استفاده ار شاخص سنجش رضایت از عملکرد اروپایی(مورد مطالعه:روستاهای نمونه ی گردشگری شهرستان پاوه) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 41-57]
 • محمدی، حیدر تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 92-106]
 • محمدیان، مهشید شناسایی گرایش‏های بازار گردشگری از منظر انطباق با محصول مورد مطالعه: بازار گردشگران ورودی به ایران از کشور هند [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 69-84]
 • محمودی، عبدالله تأثیر عناصر فرهنگی در نگرش جامعۀ میزبان در حمایت از توسعۀ گردشگری [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 169-185]
 • محمودی، منیره راهبرد های توسعه ی اکوتوریسم در مناطق روستایی:مورد مطالعه:دهستان شیوه سر-شهرستان پاوه [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 11-26]
 • محمودی میر هاشم، وحید ارائه مدل انتخاب تامین کنندگان صنایع دستی برای جذب گردشگر با بکارگیری مورد CFPR و ANP رویکرد تلفیقی مطالعه : قالی و گلیم استان یزد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 23-29]
 • محنت فر، یوسف بررسی اثر درآمد های گردشگری بر توسعه اقتصادی کشورهای منطقه چشم انداز بر ایران:یک مطالعه تجربی طی دوره (1374-1392) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 63-75]
 • مدنی، مهدیس حکمرانی خوب در گردشگری مناطق حفاظت شده با تاکید بر قرق های اختصاصی استان یزد [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 25-38]
 • مرادی، اعظم تأثیرات اقتصادی گردشگری خانه‌های دوم در روستاهای هدف گردشگری موردمطالعه: روستای توشن گرگان [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 129-139]
 • مریدی، سودابه اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر گردشگری روستایی)مورد مطالعه، روستاها و بنادر ساحلی ارومیه( [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 17-29]
 • مزیدی، هاجر تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از مقصد های گردشگری در استان گلستان(مطالعه موردی :منطقه گردشگری ناهار خوران گرگان) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 81-92]
 • مزیدی، هاجر بررسی و تحلیل تأثیرات گردشگری روستایی بر معیشت پایدار روستاییان (مطالعۀ موردی: روستاهای وامنان و کاشیدار شهرستان آزادشهر) [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 1-20]
 • مصطفایی، جواد تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان با تأکید بر برجسته‌سازی گردشگری ورزشی [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 101-115]
 • معادی خواه، حکیمه آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در محوطه‌های تاریخی و ارائه راهکار مناسب (مطالعه موردی مجموعه تاریخی چالشتر: استان چهارمحال‌وبختیاری) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 187-198]
 • معماریان، حسین اولویت بندی معیارهای صنعت گردشگری در میراث صنعتی معماری با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: منطقه ورسک) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 21-29]
 • منشی زاده، رحمت الله تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از مقصد های گردشگری در استان گلستان(مطالعه موردی :منطقه گردشگری ناهار خوران گرگان) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 81-92]
 • منصوری، زینب تأثیر ریسک ادراک‌شدۀ بیماری کوید-۱۹ در قصد رفتاری گردشگری بدون تماس در ایران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 187-201]
 • منصوریان راوندی، فاطمه مطالعه سهم مولفه های موثر بر رضایتمندی گردشگران با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شهر قمصر ) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 47-59]
 • مهاجر، بشری بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای گردشگری ورودی به ایران: تجزیه‌وتحلیل داده‎ های پانل [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 85-100]
 • مهدوی نژاد، محمدجواد اولویت بندی معیارهای صنعت گردشگری در میراث صنعتی معماری با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: منطقه ورسک) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 21-29]
 • مهدی زاده اردکانی، مریم عوامل مؤثر بر افزایش رضایت گردشگران از اقامتگاه‌‏های بوم‌‏گردی مورد مطالعه: اقامتگاه‏‌های بوم‌‏گردی شهرستان دماوند [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 155-172]
 • مهراسا، محمد مهدی عوامل پیش بینی کننده قصد رفتاری گردشگران آرامگاه فردوسی؛کاربست تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری وابستگی [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 185-199]
 • موسوی، سید محمد تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 92-106]
 • موسوی بازرگان، سید جلال عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-38]
 • موسوی بازرگان، سید جلال تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین فاصله و عملکرد اقامتگاههای عمومی ایران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 15-21]
 • موسوی بازرگان، سید جلال مروری بر تصویر برند در مقصدهای گردشگری و بررسی روشهای اندازه گیری آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-41]
 • مولادوست، کیومرث تبیین مفهوم گردشگری چوگان بر مبنای ارزش‌های گردشگری فرهنگی [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 167-185]
 • مولایی، مرتضی تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان (مقایسه ی رو شهای پارامتری و غیرپارامتری ارزش گذاری مشروط) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 7-14]
 • میرخندان، سیدعبدالله ترغیب به سرگرمی در سبک زندگی از منظر اخلاق اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 79-89]
 • میر دیلمی، سیده سمیرا تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از مقصد های گردشگری در استان گلستان(مطالعه موردی :منطقه گردشگری ناهار خوران گرگان) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 81-92]

ن

 • نادرنژاد، عاطفه بررسی عوامل مؤثر بر قصد بازدید از مقاصد بوم‌گردشگری (موردمطالعه: شهر مشهد) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 15-32]
 • ناد علی پور، زهرا تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین فاصله و عملکرد اقامتگاههای عمومی ایران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 15-21]
 • نادعلی‌پور، زهرا تأثیر سرمایۀ رابطه‏‌ای ادراک‏‌شده در وفاداری بازدیدکننده (مطالعۀ موردی بازدیدکنندگان موزۀ ملی ایران) [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 43-60]
 • نادعلی پور، زهرا بررسی نگرش جامعه محلی نسبت به اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری، مطالعه موردی شهرستان تویسرکان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 68-87]
 • نادعلی پور، زهرا شناسایی عوامل مؤثر در رضایتمندی گردشگران خارجی در استفاده از خدمات تاکسی اینترنتی در ایران (مورد مطالعه: شرکت‏های اسنپ و تپسی) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 67-93]
 • نادعلیپور، زهرا ارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشگری از دیدگاه مزیت رقابتی مطالعه موردی: منطقه چابهار [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • ناطقی، سپیده تاثیر شکل گیری شبکه بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری )مورد مطالعه: آژانس های گردشگری فعال در سطح تهران( [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 40-48]
 • نصری، اسماعیل بررسی پیامدهای بحران همه‏ گیری ویروس کرونا برای مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: مجموعۀ فرهنگی ـ تاریخی نیاوران) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 149-168]
 • نظری دهقی، اعظم شناسایی راهکارهای مناسب در جهت افزایش آگاهی جامعه نسبت به لزوم توسعه گردشگری پایدار مورد:شهر اصفهان [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 78-91]
 • نورمندی پور، وحید مرور کتاب سنجی بر پژوهش های گردشگری هوشمند [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 21-35]
 • نوروزی، حسین بررسی تأثیر بازاریابی حسی در ارزش ویژۀ برند در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: هتل‏ های چهارستاره و پنج‏ ستارۀ استان تهران) [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 133-150]
 • نیرومند، احسان مروری بر تصویر برند در مقصدهای گردشگری و بررسی روشهای اندازه گیری آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-41]
 • نیرومند توماج، عبد الاحد اهمیت اقدامات سبز کسب و کار گردشگری در ادراک مشتری از تصویر سبز:کیفیت تجربه و وفاداری [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 73-79]
 • نیک بین، مهنا تأثیر هوش تجاری در مدیریت ارتباط با مشتری با هدف افزایش مزیت رقابتی در دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1402، صفحه 91-112]
 • نیکخواه قمصری، نرگس مطالعه سهم مولفه های موثر بر رضایتمندی گردشگران با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شهر قمصر ) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 47-59]

و

 • وثوقی، لیلا ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه تقاضای گردشگری پرنده نگری مورد مطالعه: تالاب میانکاله، استان مازندران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 13-23]

ه

 • هاشمی، سید سعید شناسایی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی به مناطق بیابانی و کویری )مطالعه موردی صادق آباد بافق [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 39-46]
 • هاشمی، سیدسعید برنامه ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری کاشان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • هاشمی، مائده محدودیت‌های ادراک‌شدۀ گردشگری توسط معلولان، در پرتو نظریۀ درماندگی آموخته‌شدۀ سلیگمن [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 117-127]
 • هنرور، افشار تبیین مفهوم گردشگری چوگان بر مبنای ارزش‌های گردشگری فرهنگی [دوره 7، شماره 14، 1401، صفحه 167-185]
 • هوشیار، وجیهه عوامل پیش بینی کننده قصد رفتاری گردشگران آرامگاه فردوسی؛کاربست تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری وابستگی [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 185-199]

ی

 • یاراحمدزهی، محمدحسین نقش اجرای فرایند منتورینگ در بازاریابی داخلی آژانس‌های گردشگری تهران [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 131-148]
 • یعقوبی منظری، پریسا تعیین راهبردهای توسعه ی پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در راستای اهداف سند چشم انداز این صنعت [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 73-86]
 • یوسفی ماتک، حمیدرضا شناسایی ظرفیت‌های توسعه کسب ‌و کارهای خلاق روستایی از طریق گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستای هنده‌خاله) [دوره 7، شماره 13، 1401، صفحه 21-36]