مروری سیستماتیک بر کاربرد کلان داده ها در صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

2 مدیر گروه اموزشی مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران

10.22133/tlj.2024.422177.1124

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، حجم تولید داده‌ها افزایش چشم‌گیری داشته و بهره‌گیری از مفهوم «کلان داده‌ها » نیز به تبع آن به طور فزاینده‌ای در پژوهش‌های علمی مختلف به چشم می‌خورد. اما سازماندهی و تحلیل ادبیات موجود با محوریت بهره‌گیری از کلان داده‌ها در حوزه گردشگری برای شناسایی وضعیت تحقیقات صورت‌گرفته در این عرصه خود مسله‌ای است که هدف این مطالعه است. از این‌رو این پژوهش به بررسی میزان بهره‌گیری از کلان‌داده در تحقیقات گردشگری منتشر‌شده از سال 2016 تا ۲۰۲۲، با شناسایی شکاف‌های پژوهشی و فرصت‌های پیشرفت‌های آتی پرداخته‌است. از آنجاکه این پژوهش در پی ارائّه تصویری کلی از کارهای انجام‌شده در مقالات منتشر‌شده حوزه گردشگری است، از روش مطالعه نگاشت نظام‌مند استفاده شده‌است. مقاله‌ها بر اساس این ویژگی‌ها بررسی شدند: موضوع تحقیق؛ توصیف مفهومی و نظری؛ منابع داده؛ نوع داده و اندازه؛ روش‌های جمع آوری داده‌ها؛ تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و گزارش و تجسم داده‌ها. یافته‌های این مطالعه حاکی از افزایش تحقیقات انجام‌شده در حوزه مدیریت مهمان‌نوازی و گردشگری با استفاده از تکنیک‌های تحلیلی برای کلان داده‌ها است. با این حال، این حوزه پژوهشی از نظر دامنه نسبتاً پراکنده و در روش‌شناسی محدود است و شکاف‌های متعددی را نشان می‌دهد. نتیجه دیگر آنکه پژوهش‌های گردآوری‌شده نشان می‌دهند هنوز از پتانسیل کلان‌داده‌ها به‌طور کامل استفاده‌نشده و فرصت‌های زیادی پیش‌روی صنعت گردشگری از بعد پژوهشی وجود دارد. از طرفی عدم شناخت کامل ابزارهای تحلیل و تصمیم‌گیری داده‌محور توسط پژوهشگران این حوزه چالشی است که در این پژوهش نمایان گشت.

کلیدواژه‌ها