دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری سیستماتیک بر کاربرد کلان داده ها در صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22133/tlj.2024.422177.1124

عباس صادق نیا؛ جعفر آهنگران