نشریۀ گردشگری و اوقات فراغت

وابسته به دانشکدۀ علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

شروع انتشار: 1392

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

ناشر: دانشگاه علم و فرهنگ

زبان نشریه: فارسی با خلاصۀ انگلیسی

داوری: دو سر ناشناس

مقالات دارای شناسۀ اختصاصی DOI

هزینۀ انتشار مقاله: رایگان

ایمیل نشریه: tlj@usc.ac.ir

 

این نشریه تا سال 1397 با نام «گردشگری علم و فرهنگ»  منتشر شد، سپس بر اساس مجوز شمارۀ 71915 به تاریخ 1400/6/22 نام نشریه به «گردشگری و اوقات فراغت» تغییر یافت.

نشریۀ «گردشگری و اوقات فراغت»، با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند. مخاطبان این نشریه، تحت مجوز حق انتشار بین‌‎المللی  و اجازۀ دسترسی  (CC BY ۴.۰)، می‎‌توانند مطالب را نسخه‎‎‌برداری و توزیع کنند.

این نشریه از رویۀ دسترسی آزاد پیروی می‌کند و  برای دسترسی به مقالات منتشرشدۀ آن محدودیتی وجود ندارد.


دوفصلنامۀ «گردشگری و اوقات فراغت» به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از سامانۀ مشابهت‌یاب همیاب و سمیم نور استفاده می کند.
شماره جاری: دوره 7، شماره 13، فروردین 1401 

ابر واژگان